oktober 2022

Tips för emotionell bearbetning: Arbeta med rätt berättelser: Arbeta med rätt berättelser

Nyligen behandlade jag återigen en situation med en anställd. Mina tankar gick hela tiden till en annan situation - vilket naturligtvis påverkar mina känslor (våra känslor är en återspegling av summan av de situationer vi befinner oss i för tillfället). Därför är en del av balanseringen av mina känslor, en stor del av ...

Tips för emotionell bearbetning: Arbeta med rätt berättelser: Arbeta med rätt berättelser Läs mer »

sv_SESvenska